Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Khuyến mãi của g club4laos cho tháng 9
#1
[Image: 15.jpg]   
     Khuyến mãi cho g club4laos cho tháng 9 năm 2019, chúng tôi sẽ ngẫu nhiên trao 2.000 baht tiền thưởng cho 3 giải thưởng cho các thành viên đã đứng đầu để đặt cược vào các trò chơi của G Club. Phần thưởng này có thể được rút ngay lập tức. Hoặc có thể được sử dụng để đặt cược vào Phụ thuộc vào nhu cầu của người nhận được tiền thưởng này Chúng tôi sẽ kiểm tra thông tin vào ngày 1 tháng 10 năm 2019 và sẽ thông báo cho người chiến thắng giải thưởng qua SMS vào ngày 2 tháng 10 năm 2019. Bạn phải liên hệ với chúng tôi trong vòng 24 giờ để xác nhận việc nhận giải thưởng. Nếu người chiến thắng giải thưởng không liên lạc trong khoảng thời gian quy định, tiền thưởng sẽ bị hủy [ b]paoypaet.com[/b]
ReplyForum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)